ஸ்படிக மாலை

*உடலுக்கு குளுர்ச்சி தரும்.

*தியானம் போது மனதை ஒரு நிலை படுத்த பயன் படும்.

*மனதில் தோன்றும் எதிர்மறை எண்ணம் தடை படும்.

*மனதை ஒரு நிலை ஆன்மிகம் மற்றும் மனவலிமை தரும்.

*வெளி புறத்தில் உள்ள நல்ல உணர்வு மற்றும் சக்தியை உடலுக்கு தரும்

*சகிப்பு தன்மை, உடல் வலிமை அதிகரிக்கும்

*பதட்டம் ,பயம்  நீக்க பயன் படும் .

*கோபத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும்

Categories: , Tags: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்படிக மாலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *