மஞ்சள் மாலை

*இது ஒரு கிருமி நாசினி பொருள். இதில் ஆன்டி-பாக்டீரியல் பொருள் அதிகம்
*தேமல் போன்ற தோல் நோய்களைப் போக்கும் தன்மையைப் பெற்றது
*இந்த மாலை அணிந்து சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலம் எதிரிகளை அழிக்கும்
*சட்டம் வழக்குகளில் வெற்றி பெற பயன்படும் .
* மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மஞ்சள் மாலை அணிவதன் மூலம் விரைவாக குணமடயலாம்
*மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் குறைந்து மனம் அமைதி அடைகிறது *கவலை,ஒழித்து ஆன்ம பலம் அதிகரிக்கும்
*சக்தி வழிபாட்டிற்கு உகந்தது

Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மஞ்சள் மாலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *